Результаты YLE

April 18th
YLE Starters
Read & Write Listen Speak Total
10 Alina Gavrilova 5 5 5 15
11 Arina Kichigina 5 5 5 15
12 Egor Kinal 4 5 5 14
13 Taisia Kolesnikova 5 5 5 15
14 Nikol Mardina 5 4 5 14
15 Marina Mushkatina 5 5 5 15
16 Rostislav Virchenko 5 5 5 15
17 Milana Volkova 4 5 4 13
18 Daria Yusina 5 5 5 15
April 18th
YLE Movers
Read & Write Listen Speak Total
18 Katarina Beer 5 5 5 15
19 Alyona Garbuzova 5 5 5 15
20 Dmitry Gnatyuk 5 5 5 15
21 Mariia Grazion 5 4 5 14
22 Nina Kabukaeva 4 4 5 13
23 Veselina Kichedzhi 5 4 5 14
24 Philipp Nerovniy 5 5 5 15
25 Kirill Panchenko 5 5 5 15
26 Alexey Parilis 3 4 5 12
27 Efim Polyanovskiy 4 4 5 13
28 Viacheslav Rudakov 5 5 5 15
29 Savely Solovyev 4 4 5 13
30 Andrey Sutulin 3 4 5 12
31 Rustam Tuktarov 5 5 5 15
April 18th
YLE Flyers
Read & Write Listen Speak Total
1 Evgeniy Kalnitskiy 3 4 5 12
2 Mikhail Khudilaynen 3 4 5 12
3 Ilya Kustov 4 4 5 13
4 Timofey Lyukshin 5 5 5 15
5 Eva Morovschik 5 5 5 15
6 Laura Soboleva 5 5 5 15
7 Maria Troitskaya 4 4 5 13
8 Polina Yugantseva 4 5 5 14
9 Grigorii Zingerenko 4 4 5 13
April 19th
YLE Flyers
Read & Write Listen Speak Total
3 German Andreev 4 5 5 14